Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá FOP/2022/026 8.12.2022 Nájom domu smútku pri úmrtí p. Jozefa Masára Pohrebníctvo Venuša 43378056  50,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOP/2022/027 8.12.2022 Prenájom domu smútku, chladenie pri úmrtí p. Márie Macháčovej Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor 47089512  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22611057 8.12.2022 Repre audit - obedy Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  33,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 8318363866 8.12.2022 Telekomunikačné poplatky 2022 11 Slovak Telekom a.s. 35763469  24,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 3202201311 8.12.2022 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  1 468,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022041 8.12.2022 Audítorské služby rok 2021 Ing. Marta Tóthová, Audítor SKAU, licencia č. 237 34271333  2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1341158030 8.12.2022 Telekomunikačné poplatky 2022 11 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  26,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 222022 8.12.2022 Zazimovanie závlahového systému OŠK I.E.L.M. s.r.o. 45550255  90,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 8/ŠFRB/2022 8.12.2022 Nájomná zmluva byt č. 8 v BD 1019 Miloslav Bobocký   171,26 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 23/ŠFRB/2022 8.12.2022 Nájomná zmluva byt č. 23 v BD 1019 Lukáš Chudý   186,03 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DOD/20/2022 8.12.2022 Zmeny pôvodného znenia zmluvy Enviromentálny fond 30796491   
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/22/2022 7.12.2022 Realizácia verejného obstarávania zákazky pre projekt: „Zníženie energetickej náročnosti... Verea, s.r.o. 47803088  2 490,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/23/2022 7.12.2022 Zmluva o združenej dodávke elektriny súp. č. 520 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467   
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/24/2022 7.12.2022 Zmluva o združenej dodávke plynu súp. č. 520
Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467   
Detail Faktúra došlá 3013005767 6.12.2022 Prevádzka dopravného prostriedku ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  23,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 1122129965 6.12.2022 Správa infraštruktúry 2022 12 Lombard, s.r.o. 36240125  148,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2200088 6.12.2022 Výmena termostatu BD 526/8 Ľubor Sevald 40275540  55,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2200087 6.12.2022 Výmena dopúštacieho ventilu BD 526/4 Ľubor Sevald 40275540  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2200086 6.12.2022 Ročný servis plynových kotlov BD 526 Ľubor Sevald 40275540  455,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/158 6.12.2022 Odber elektroodpadu BOMAT, s.r.o. 36235288  57,70 EUR 
toplist