Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 8323772063 23.3.2023 Telekomunikačné poplatky 2023 02 Slovak Telekom a.s. 35763469  24,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013005998 23.3.2023 Prevádzka dopravného prostriedku 2023 02 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  23,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 3202300168 23.3.2023 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  930,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023020113 23.3.2023 Microsoft 365 Business Basic ATIcomp, s.r.o. 46461892  244,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023024 23.3.2023 Zneškodnenie odpadu BOMAT, s.r.o. 36235288  35,00 EUR 
Detail Zmluva Dohody DOH/02/2023 17.3.2023 Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom 30794536  2 396,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna KZ/02/2023 14.3.2023 Kúpna zmluva: k. ú. Podolie, LV 709, 710, 2669, 2624 Igor Mašán   25 009,38 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/001 8.3.2023 Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 CASTOR Slovakia, s.r.o 46659463  132,97 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/002 8.3.2023 Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 Jana Augustínová 45685380  125,95 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/003 8.3.2023 Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 Ekoprofit DG, s.r.o. 46741151  220,74 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/004 8.3.2023 Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 Kaderníctvo - Martina Pätnická 43833616  80,52 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/005 8.3.2023 Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická 34001701  253,77 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/006 8.3.2023 Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 RR - DENTAL, s.r.o. 46059849  2 023,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/007 8.3.2023 Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 Peter Bigoš - Záhrady 45515158  49,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/008 8.3.2023 Poplatok za vodu Podolie 515 Pavol Táborský a spol. 14104199  7,67 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/009 8.3.2023 Poplatok za vodu Podolie 804 Základná škola s materskou školou 36125431  98,54 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/010 8.3.2023 Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva ZOOM optika, s.r.o. 42361541  9,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/011 8.3.2023 Relácia v rozhlase LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka 51689839  4,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/012 8.3.2023 Nájom urnového miesta Zuzana Dendisová   10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023024 8.3.2023 výkon zodpovednej osoby 2023 01 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156  66,00 EUR 
toplist