Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 212478 9.12.2021 Materiál dlažba ROPSPOL, a. s. 36306886  128,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210020 9.12.2021 Mikulášske balíčky Helbichová Michaela 47862521  382,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210497 9.12.2021 Servis vozidla ISUZU TSM Slovakia s. r. o. 45331294  865,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 8295489482 9.12.2021 Telekomunikačné služby 11/2021 Slovak Telekom a.s. 35763469  29,00 EUR 
Detail Zmluva Dohody Dohoda k Zmluve č. 1/2018 7.12.2021 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov Ing, Peter Bigoš - Flowerness 45515158   
Detail Zmluva Dodávateľská 31/2021 6.12.2021 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 podľa zákona č. 431/2002 Ing. Marta Tóthová, Audítor SKAU, licencia č. 237 34 271 333  1 700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 21024939 29.11.2021 Hygienické potreby ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. 36226947  59,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 152021 29.11.2021 Údržba závlahového systému I.E.L.M. s.r.o. 45550255  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 210100220 29.11.2021 Umiestnenie kontajnerov na šatstvo TextilEco, a. s. 28101766  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202118 29.11.2021 Projekt inž. siete za kultúrnym domom EL-PROMONT 22823905  2 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 221086609 26.11.2021 Poplatok za vodu Dom smútku Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  276,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 221086934 26.11.2021 Poplatok za vodu Podolie 409 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  97,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 221086610 26.11.2021 Poplatok za vodu Podolie 1019 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  1 110,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 221086611 26.11.2021 Poplatok za vodu Podolie 803 tribúna Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  19,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 221086792 26.11.2021 Poplatok za vodu Podolie 515 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  18,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 221086933 26.11.2021 Poplatok za vodu Podolie 566 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  144,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 221086935 26.11.2021 Poplatok za vodu Podolie 834 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  82,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 221088635 26.11.2021 Poplatok za vodu Podolie 804 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  354,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 221088634 26.11.2021 Poplatok za vodu Podolie 526 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  636,11 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOP/2021/032 24.11.2021 Prenájom domu smútku Mária Zámková   30,00 EUR 
toplist