Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1022372549 13.1.2023 Doména podolie.sk WebSupport, s. r. o. 36421928  12,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 22025838 13.1.2023 Hygienické potreby kultúrny dom ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. 36226947  49,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 19052022 13.1.2023 Poplatok za vedenie účti cenných papierov 2022 Prima banka Slovensko, a. s. 31575951  50,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 2200102 13.1.2023 Ročný servis plyn. kotla 526/3 Ľubor Sevald 40275540  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013005842 13.1.2023 Prevádzka dopravného prostriedku 2022 12 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  23,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 1391211244 13.1.2023 Mesačné poplatky telefón O2 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  29,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 3129221373 13.1.2023 Zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  7 127,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 6220531 13.1.2023 Aktualizácie programov TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  24,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 202212115 13.1.2023 Služby technika BOZP 4. kvartál 2022 FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. 51430347  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2224003088 13.1.2023 Stočné BD 526 preplatok Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  -97,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 2224003089 13.1.2023 Stočné Podolie BD 526 preplatok Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  -704,95 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/26/2022 30.12.2022 Zmluva o združenej dodávke elektriny - Podolie 526, nebytový priestor Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Faktúra vyšlá FOP/2022/031 27.12.2022 Prenájom domu smútku pri úmrtí p. Petra Moravanského Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor 47089512  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220956 27.12.2022 Podolské noviny PN print s.r.o. 31428908  756,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/25/2022 22.12.2022 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Podolie 520 Západoslovenská distribučná, a. s. 36361518   
Detail Zmluva Dohody DOH/05/2022 22.12.2022 Záväzok organizátora realizovať činnosť prostredníctvom osôb podľa Zákona o pomoci v... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom 30794536   
Detail Faktúra došlá 220106129 21.12.2022 Hygienické potreby pre kultúrny dom Liveinshop s. r. o. 08657696  56,32 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOP/2022/030 21.12.2022 Prenájom domu smútku, chladenie pri úmrtí p. Márie Cibulkovej Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor 47089512  55,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020228680 20.12.2022 Papierové poháre Eko spotreba s.r.o. 51170451  111,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 22611063 20.12.2022 Nakladanie a odvoz komunálneho odpadu Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  268,00 EUR 
toplist