Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 9230363503 18.1.2023 El. energia dom smútku vyúčtovanie - nedoplatok Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  7,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 2221109125 18.1.2023 Stočné BD 526 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  1 021,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2221109126 18.1.2023 Stočné zdravotné stredisko Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  41,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2221109124 18.1.2023 Stočné BD 409 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  22,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 223010757 18.1.2023 Voda zdravotné stredisko Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  31,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 8487917391 18.1.2023 Plyn Podolie 526 - nedoplatok Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  0,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 8490358080 18.1.2023 El. energia BD 526 nedoplatok Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  48,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 7310032901 18.1.2023 El. energia BD 1019 osvetlenie nedoplatok ZSE Energia a.s. 36677281  23,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 7240781164 18.1.2023 El. energia BD 1019 spoločné priestory nedoplatok ZSE Energia a.s. 36677281  135,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 20221060 16.1.2023 Mäso na vianočné trhy Bitúnok Dechtice s.r.o. 47371340  55,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 13300060 16.1.2023 Plyn Podolie 114 preplatok Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  -4,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 8320214310 16.1.2023 Telekomunikačné služnby 2022 12 Slovak Telekom a.s. 35763469  24,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 3202201384 16.1.2023 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  968,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/01/2023 16.1.2023 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia-súp.č. 526 Západoslovenská distribučná, a. s. 36361518   
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/02/2023 16.1.2023 Zmluva o dodávke plynu-súp.č. 526 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/27/2022 16.1.2023 Zmluva o dodávke vody a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, Podolie 834 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484   
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/28/2022 16.1.2023 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, Podolie 409 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484   
Detail Faktúra došlá 2200096 13.1.2023 Výmena ventilu plyn. kotla BD 526/3 Ľubor Sevald 40275540  77,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2221063197 13.1.2023 Stočné BD 409 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  34,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2221063198 13.1.2023 Stočné zdravotné stredisko Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  65,18 EUR 
toplist