Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 21220335 31.8.2022 Vonkajšie parapety - budova kvetinárstva PROWIN, s.r.o. 36226416  58,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 202215 31.8.2022 Verejne obstaravanie: Rekonstrukcia miestnych komunikacii MP Profit TRADE, a. s. 47992107  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/2022 30.8.2022 Polohopisné a výškopisné zameranie ulličného pásu gl-geo s.r.o. 53307674  840,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022016 30.8.2022 Architektonická štúdia na Bytové domy II. časť Ing. arch. Iveta Kusendová 43436994  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2201004 30.8.2022 Zostava DEN - šmýkačka, lezecká stena, domček, rebrík ZASTÁVKY, spol. s r. o. 51476690  1 994,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2208063 30.8.2022 Krmivo pre kone Poľnohospodárske družstvo Čachtice 00206792  232,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220130 30.8.2022 Servis ISUZU a traktora Vojtech Dekan, s.r.o. 45967539  587,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 112022 30.8.2022 Zameranie skutkového stavu jedálne pri Materskej škole Podolie Ing. Jozef Petráš 45639051  280,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220019 30.8.2022 Zemné práce nakladačom KAO - ĽK s.r.o. 36340529  260,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220018 30.8.2022 Zemné a výkopové práce KAO - ĽK s.r.o. 36340529  515,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOP/2022/019 30.8.2022 Prenájom domu smútku pri úmrtí p. Štefánie Masárovej, chladenie Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor 47089512  55,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOP/2022/020 30.8.2022 Prenájom domu smútku pri úmrtí p. Milana Ondrejku Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor 47089512  55,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DOD/14/2022 26.8.2022 Dodatok č. 1 - rozšírenie služieb adsupra, s.r.o. 50144839  5,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DOD/15/2022 26.8.2022 Dodatok č. 1 k ZoD DZ/10/2022 EVia, s.r.o. 46727965  72 038,39 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 22/ŠFRB/2022 25.8.2022 Nájomná zmluva byt č. 22 v BD 1019 Zuzana Pobjecká   175,22 EUR 
Detail Zmluva Kúpna KZ/15/2022 25.8.2022 Predaj parc. reg. ,,C" č. 1477/3 Zemková D., Vendžúr M.   113,22 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/109 23.8.2022 Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva Agro-hydina Godány s. r. o. 46538968  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22010 23.8.2022 Vretenová kosačka Ransomes, hnojivo HILMAR s.r.o. 52094251  7 400,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/108 16.8.2022 Relácia v rozhlase Záhradníctvo ZARDIS, s. r. o. 54591635  6,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2860085001 16.8.2022 Film Čo sme komu všetci urobili CinemArt SK s.r.o. 50071254  100,00 EUR 
toplist