Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Nájomná 2A/ŠFRB/2023 26.10.2023 Nájomná zmluva byt č. 2A v BD 526 Zuzana Hrabinová   185,91 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/29/2023 26.10.2023 Rekonštrukcia chodníkov okolo budovy materskej školy v Podolí HINER, s.r.o 45850267  26 136,78 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/141 25.10.2023 Odber elektroodpadu BOMAT, s.r.o. 36235288  32,30 EUR 
Detail Zmluva Kúpna KZ/09/2023 25.10.2023 Zámenná zmluva: k. ú. Podolie - parc. reg. ,,E" č. 2-799, 2-800, 2-835/2, 2-834/2, 2-2590/11,... František Burza, Lucia Burzová   1 717,30 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOP/2023/015 24.10.2023 Prenájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Jozefíny Augustínovej Radoslav Liška   57,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 223107580 24.10.2023 Voda Podolie 501 Kvetinárstvo Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  6,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 223107579 24.10.2023 Voda Podolie BD 526 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  483,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 223105242 24.10.2023 Voda Podolie 515 predajňa PT Táborský Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  13,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 12308331 24.10.2023 Vybavenie kuchyne kultúrneho domu Podolie RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  958,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 2311003960 24.10.2023 Materiál na opravu budovy Kvetinárstva Royaldom, s.r.o. 44590270  4,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023243 24.10.2023 Nafta GROISE s. r. o. 45695881  95,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/140 24.10.2023 Poplatok za vodu 17.05.2023 - 17.10.2023 predajňa PT Táborský Pavol Táborský a spol. 14104199  8,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 7230100783 24.10.2023 Potvrdenie Prima banky k auditu 2022 Prima banka Slovensko, a. s. 31575951  50,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZ/06/2023 24.10.2023 Zmluva o nájme strechy budovy Zdravotného strediska- 820 m2 DOMROYAL, s.r.o. 47959576  410,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DOD/14/2023 24.10.2023 Dodatok č. 2 k zmluve ZoN01/2020. Úprava čl. I, ods. 2. Zmluvy o nadstavbe Zdravotného strediska DOMROYAL, s.r.o. 47959576   
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/28/2023 23.10.2023 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Stavebné povolenie v rozsahu realizačnej PD... REYMAX, s.r.o. 47591439  9 850,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DOT/07/2023 23.10.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - DH Podolanka Ján Štefánik   400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230729 20.10.2023 Mäso na posedenie jubilantov a dôchodcov 20.10.2023 Bitúnok Dechtice s.r.o. 47371340  114,75 EUR 
Detail Zmluva Dohody KZ/08/2023 20.10.2023 Zrušenie vecného bremena in personam- dom súp. č. 154 na p.č. reg. "C" 356/1 Igor Mašán   0,00  
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/139 18.10.2023 Relácia v rozhlase LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka 51689839  8,00 EUR 
toplist