Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2281 28.9.2022 Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie na akciu komunikácia a inžin. siete cesta za... IN - PRO s.r.o. 46367756  1 100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DOT/06/2022 27.9.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie - Hodové slávnosti v obci Podolie 2022 Trenčiansky samosprávny kraj 36 126 624  700,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/119 26.9.2022 Relácia v miestnom rozhlase DOMOSS Technika a. s. 36228389  4,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/120 26.9.2022 Relácia v miestnom rozhlase Rádio maklér, s.r.o. 35694238  6,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOP/2022/022 26.9.2022 Prenájom domu smútku pri úmrtí p. R. Makaru, chladenie Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor 47089512  55,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOP/2022/023 26.9.2022 Prenájom domu smútku pri úmrtí p. Fr. Klču, chladenie Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor 47089512  60,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/15/2022 22.9.2022 Zmluva o dielo ,,Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie" COLAS Slovakia, a.s. 31651402  429 553,63 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZ/05/2022 19.9.2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov - knižnica Obec Čachtice 00311464   
Detail Faktúra vyšlá FOP/2022/021 16.9.2022 Pohrebné služby pri úmrtí p. Lutišana Lutišanová Jarmila   211,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 139302052 16.9.2022 Prenájom toaletnej kabíny TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074  168,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3202200961 16.9.2022 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  1 276,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2832235 16.9.2022 Poplatok za vystavenie potvrdenia pre audit Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202287323000 16.9.2022 Poplatok za vystavenie potvrdenia pre audit Československá obchodná banka, a.s. 36854140  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 220007 16.9.2022 Detská nafukovacia atrakcia - akcia Majstrovstvá v orbe Penguin academy 52115259  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 220006 16.9.2022 Detská nafukovacia atrakcia - MDD Penguin academy 52115259  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7220100711 16.9.2022 Poplatok za vystavenie potvrdenia pre audit Prima banka Slovensko, a. s. 31575951  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1311084825 16.9.2022 Mesačné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  32,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 22608061 16.9.2022 Nakladanie a vývoz komunálneho odpadu Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  176,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 21220387 16.9.2022 Dodávka a montáž izolačného skla BD 1019 PROWIN, s.r.o. 36226416  105,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220496 16.9.2022 Tričká - akcia Majstrovstvá v orbe LUNAS SK, s.r.o. 47040921  241,00 EUR 
toplist