Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Kúpna KZ/07/2023 16.10.2023 Dodanie 275 ks LED svietidiel pre verejné osvetlenie v obci Podolie v zmysle technickej... ARETAX – LED s. r. o. 46 765 352  70 125,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/27/2023 13.10.2023 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej PD „Bytové... OŽI architektúrou s.r.o. 55057896  20 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2742758813 13.10.2023 Mesačný poplatok internet rozhlas Kopanice Orange Slovensko, a. s. 35697270  5,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2231060189 13.10.2023 Stočné kino Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  2,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 2231060188 13.10.2023 Stočné Podolie 501 Kvetinárstvo Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  2,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 2231059922 13.10.2023 Stočné rodinný dom č. 417 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  18,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 2231059921 13.10.2023 Stočné zdravotné stredisko Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  47,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2231059920 13.10.2023 Stočné BD 409 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  37,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 0801230223 11.10.2023 Stavebné práce Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie COLAS Slovakia, a.s. 31651402  138 479,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023116 11.10.2023 Rekonštrukcia miestnych komunikácií II. etapa Ľubomír Kutan – TKO EKOPRES II. 34303120  60 530,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 23609086 11.10.2023 Recyklácia stavebného materiálu Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  2 520,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202360905 11.10.2023 Prenájom volebnej miestnosti Penzión Kopanice - voľby do NRSR 2023 Poľnohospodárske družstvo Šípkové 31433847  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 223093089 10.10.2023 Voda dom smútku Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  39,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013006667 10.10.2023 Prevádzka dopravného prostriedku 2023 09 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  23,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2311003673 10.10.2023 Stavebný materiál, betonova zmes, cement na opravu budovy Kvetinárstva Royaldom, s.r.o. 44590270  43,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 102310105 10.10.2023 Odvoz bio odpadu Fidelity Trade s.r.o. 50254081  104,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 23609082 10.10.2023 Strava - voľby do NRSR 2023 Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  108,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 23609082 10.10.2023 Betonová zmes - oprava budovy Kvetinárstva Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  69,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 3202300993 10.10.2023 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  1 090,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 1501433551 10.10.2023 Mesačné poplatky za telefón O2 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  28,96 EUR 
toplist