Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3202300059 8.3.2023 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  1 276,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230032 8.3.2023 Licencia TENDERnet eSYST, s. r. o. 50139088  325,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8321993424 8.3.2023 Telekomunikačné služby 2023 01 Slovak Telekom a.s. 35763469  26,79 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DOT/01/2023 3.3.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - OŠK Podolie OŠK Podolie 35628316  14 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DOT/02/2023 3.3.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ZO Borina Slovenský zväz záhradkárov, ZO Borina   500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DOT/03/2023 3.3.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Matúšovo kráľovstvo - občianske združenie 36123480  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DOT/04/2023 3.3.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Atletika Nové Mesto nad Váhom 50858670  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DOT/05/2023 3.3.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Združenie zrakovo znevýhodnených 52969932  100,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZ/02/2023 28.2.2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov - súp. č. 113 Peter Bigoš - Záhrady 45515158  49,50 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 7A/ŠFRB/2023 22.2.2023 Nájomná zmluva byt č. 7A v BD 526 Sofia Matyášová   171,06 EUR 
Detail Zmluva Dohody DOH/01/2023 17.2.2023 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom 30794536  2 053,80 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZ/01/2023 1.2.2023 Nájomná zmluva byt č. 2/4 v BD 409 Júlia Toráčová   211,58 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 6/ŠFRB/2023 31.1.2023 Nájomná zmluva byt č. 6 v BD 1019 Adriana Halienková   175,22 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 10B/ŠFRB/2023 30.1.2023 Nájomná zmluva byt č. 10B v BD 526 Lenka Lakatošová   168,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 3220038 25.1.2023 Pasportizácia cintorína Podolie - Kopanice TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  490,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/03/2023 24.1.2023 Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí GIT, s.r.o. 44243481  385 220,18 EUR 
Detail Zmluva Kúpna KZ/01/2023 19.1.2023 kúpa podielov: parcela registra „C“ č. 1840/2 ( záhrada ) o výmere 116 m² Rdolf Fabo, Gabriela Hadbábna, Michal Miklovič, Jaroslav Hadbábny, Božena Truhlíková   126,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 9230361536 19.1.2023 El. energia verejné osvetlenie Žľab preplatok Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  -71,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 9230363507 19.1.2023 El. energia Podolie prevádzky - preplatok Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  -215,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 9230361551 19.1.2023 El. energia verejné osvetlenie Malina - preplatok Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  -134,72 EUR 
toplist