Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2022017 16.8.2022 Kanalizačné prípojky kino, kvetinárstvo SUTRA, s.r.o. 44631162  2 083,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022156 16.8.2022 Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu BOMAT, s.r.o. 36235288  35,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/14/2022 16.8.2022 Realizácia verejného obstarávania zákazky „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry... Verea SK, s. r. o. 54233801  1 990,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/106 15.8.2022 Relácia v rozhlase Adecco Slovakia, s. r. o. 44077866  12,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/107 15.8.2022 Relácia v rozhlase LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka 51689839  4,00 EUR 
Detail Zmluva Dohody DOH/03/2022 15.8.2022 Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 18.2.2022 VOS CONSULT, s.r.o. 51116081   
Detail Faktúra došlá 1310343 15.8.2022 Vyjadrenie k projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí" Štátna ochrana prírody SR 17058520  35,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská P_12M_OZ50423 15.8.2022 Zmluva o združenej dodávke elektriny Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467   
Detail Zmluva Nájomná 14/ŠFRB/2022 12.8.2022 Nájomná zmluva byt č. 14 v BD 1019 Miloš Tremko   167,22 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOP/2022/017 11.8.2022 Prenájom domu smútku pri úmrtí p. Márie Hanicovej Hanic Stanislav   50,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOP/2022/018 11.8.2022 Prenájom domu smútku pri úmrtí p. Žažu Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor 47089512  55,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1341065206 11.8.2022 Mesačné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  18,07 EUR 
Detail Zmluva Kúpna Dodatok č. 1 (DOD/13/2022) 11.8.2022 Oprava čl. IV. bod 2, čl. VI. bod 1 Dudíková H., Peťovský I., Peťovský I., Peťovský P., Peťovská H., Peťovský J., Peťovský I., Tallo R.    
Detail Faktúra došlá 22205554 10.8.2022 Knihy do knižnice Artforum spol. s r. o. 35716584  39,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013005415 10.8.2022 Prevádzka dopravného prostriedku ARRIVA Trnava, a.s. 36249840  23,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 8311010997 10.8.2022 Telekomunikčné služby 2022 07 Slovak Telekom a.s. 35763469  24,88 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/104 10.8.2022 Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva Agro-hydina Godány s. r. o. 46538968  9,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/103 10.8.2022 Odber elektroodpadu BOMAT, s.r.o. 36235288  34,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/105 10.8.2022 Relácia v rozhlase Dagmar Bizíková 46760831  4,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1122119474 5.8.2022 Správa infraštruktúry 2022 08 Lombard, s.r.o. 36240125  148,00 EUR 
toplist